Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2018 część I roboty budowlane, część II roboty instalacji sanitarnych, Część III roboty instalacji elektrycznych. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA: 

Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2018 część I roboty budowlane, część II roboty instalacji sanitarnych, Część III roboty instalacji elektrycznych.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2018 część I roboty budowlane, część II roboty instalacji sanitarnych, Część III roboty instalacji elektrycznych.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY instalacje sanitarne, ślusarstwo przemysłowe

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Powstańców Wielkopolskich    1A

cena roboczogodziny netto - 8.00 zł

wskaźnik zysku - 10%

wskaźnik kosztów pośrednich – 81%

 

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY instalacje sanitarne, ślusarstwo przemysłowe

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Powstańców Wielkopolskich    1A

cena roboczogodziny netto - 8.00 zł

wskaźnik zysku - 10%

wskaźnik kosztów pośrednich – 81%

 

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY instalacje sanitarne, ślusarstwo przemysłowe

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Powstańców Wielkopolskich    1A

cena roboczogodziny netto - 8.00 zł

wskaźnik zysku - 10%

wskaźnik kosztów pośrednich – 81%

 

 

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY instalacje sanitarne, ślusarstwo przemysłowe

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY instalacje sanitarne, ślusarstwo przemysłowe

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY instalacje sanitarne, ślusarstwo przemysłowe

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Uwagi

1

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY instalacje sanitarne, ślusarstwo przemysłowe

ul. Powstańców Wielkopolskich 1A

55-120 Oborniki Śląskie

cena roboczogodziny netto: 8,00 zł

wskaźnik zysku: 10%

wskaźnik kosztów pośrednich: 81%

1

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY instalacje sanitarne, ślusarstwo przemysłowe

ul. Powstańców Wielkopolskich 1A

55-120 Oborniki Śląskie

cena roboczogodziny netto: 8,00 zł

wskaźnik zysku: 10%

wskaźnik kosztów pośrednich: 81%

1

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY instalacje sanitarne, ślusarstwo przemysłowe

ul. Powstańców Wielkopolskich 1A

55-120 Oborniki Śląskie

cena roboczogodziny netto: 8,00 zł

wskaźnik zysku: 10%

wskaźnik kosztów pośrednich: 81%

2

PHU BUDEX Artur Kostal

ul. Polna 26

55-120 Oborniki Śląskie

cena roboczogodziny netto: 9,30 zł

wskaźnik zysku: 30%

wskaźnik kosztów pośrednich: 125%

2

PHU BUDEX Artur Kostal

ul. Polna 26

55-120 Oborniki Śląskie

cena roboczogodziny netto: 9,30 zł

wskaźnik zysku: 30%

wskaźnik kosztów pośrednich: 125%

3

ZIE Energia Andrzej Bogacz

Piotroniowiczki, ul. Spacerowa 97

55-114 Wisznia Mała

cena roboczogodziny netto: 16,00 zł

wskaźnik zysku: 16%

wskaźnik kosztów pośrednich: 70%

 

Oborniki Śląskie dnia: 2018-01-02

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 145
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2018-01-02 14:40:55
Czas publikacji: 2018-01-02 14:40:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak