Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa zespołu kolumbariów K1 na cmentarzu komunalnym w Obornikach Śląskich. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Budowa zespołu kolumbariów K1 na cmentarzu komunalnym w Obornikach Śląskich.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa zespołu kolumbariów K1 na cmentarzu komunalnym w Obornikach Śląskich.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Budowa zespołu kolumbariów K1 na cmentarzu komunalnym w Obornikach Śląskich

WB TECH WIESŁAW BUREK

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego 45

Cena oferty - 170 156.83 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Termin realizacji

[pkt]

Razem

[pkt]

1

WB TECH WIESŁAW BUREK

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

  180,00

  60,00

  60,00

  300,00

1

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

ul. Osobowicka 159/3

51-001 Wrocław

(1)

  102,45

  0,00

  0,00

  102,45

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-12-22

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 141
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-12-22 11:22:21
Czas publikacji: 2017-12-22 11:22:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak