Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1 

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych.

Wybrano ofertę:

dla zadania: Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki
    Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych
.

Cena oferty – 348.000,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
  w SIWZ.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Czas podstawienia autobusu zastępczego

 

 

 

Razem

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie

Sp. z o.o.

ul. Ścinawska 24

56-100 Wołów

(1)

 180,00

  120,00

 

 

 

  300,00

 Oborniki Śląskie dnia: 2017-12-21

 

                                                                                                                           Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                                                                                 Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 117
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-12-21 13:33:40
Czas publikacji: 2017-12-21 13:33:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak