Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich przy ulicy Wyszyńskiego 24 - wykonanie kotłowni.. 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich przy ulicy Wyszyńskiego 24 - wykonanie kotłowni..

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich przy ulicy Wyszyńskiego 24 - wykonanie kotłowni..

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Art. 93. ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.): cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Cena oferty najkorzystniejszej przekracza przeznaczoną przez Zamawiającego kwotę na realizację zadania.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Termin realizacji

[pkt]

Razem

[pkt]

1

DECO Clean Energy Sp. z o.o.

ul. Parkowa 11

55-095 Siedlec

(2)

  145,62

  60,00

  60,00

  265,62

1

PUH M-BUD Marcin Pyczak

ul. Powstańców Śląskich 12

55-120 Oborniki Śląskie

(1)

  180,00

  45,00

  30,00

  255,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-12-20

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 125
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-12-20 15:55:54
Czas publikacji: 2017-12-20 15:55:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak