Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Zaprojektowanie i budowa parkingów typu "parkuj i jedź" na terenie gminy Oborniki Śląskie - etap I. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Zaprojektowanie i budowa parkingów typu "parkuj i jedź" na terenie gminy Oborniki Śląskie - etap I.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zaprojektowanie i budowa parkingów typu "parkuj i jedź" na terenie gminy Oborniki Śląskie - etap I.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

51-001 Wrocław

ul. Osobowicka    159/3

Cena oferty - 785 800.00 zł

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

51-001 Wrocław

ul. Osobowicka    159/3

Cena oferty - 212 200.00 zł

 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

liczba pkt

1 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy stacji kolejowej w Obornikach Śląskich w ramach zadania pn.: "Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica"

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

ul. Osobowicka 159/3

51-001 Wrocław

1 - Cena - 180.00

2 - Gwarancja - 60.00

3 - Termin realizacji - 60.00

  300,00

1 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy stacji kolejowej w Obornikach Śląskich w ramach zadania pn.: "Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica"

P&D Przemysław Drabik

ul. Odrodzenia 3/2

56-120 Brzeg Dolny

1 - Cena - 118.44

2 - Gwarancja - 15.00

3 - Termin realizacji - 15.00

  148,44

2 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy stacji kolejowej w Osoli w ramach zadania pn.: "Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica"

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

ul. Osobowicka 159/3

51-001 Wrocław

1 - Cena - 180.00

2 - Gwarancja - 60.00

3 - Termin realizacji - 60.00

  300,00

2 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy stacji kolejowej w Osoli w ramach zadania pn.: "Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica"

P&D Przemysław Drabik

ul. Odrodzenia 3/2

56-120 Brzeg Dolny

1 - Cena - 94.11

2 - Gwarancja - 15.00

3 - Termin realizacji - 15.00

  124,11

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-11-30

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 

Liczba odwiedzin : 210
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-11-30 15:08:35
Czas publikacji: 2017-11-30 15:08:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak