Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa dróg dla rowerów na terenie gminy Oborniki Śląskie. 

 

OGŁOSZNIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Budowa dróg dla rowerów na terenie gminy Oborniki Śląskie.

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na realizację zadania: Budowa dróg dla rowerów na terenie gminy Oborniki Śląskie.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-11-22

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 

Liczba odwiedzin : 144
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-11-22 15:11:28
Czas publikacji: 2017-11-22 15:11:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak