Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1362D W MIEJSCOWOŚCIACH KOTOWICE I PANIOWICE W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE - ETAP II. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALZACJĘ ZADANIA:

BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1362D W MIEJSCOWOŚCIACH KOTOWICE I PANIOWICE W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE - ETAP II.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. ????,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1362D W MIEJSCOWOŚCIACH KOTOWICE I PANIOWICE W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE - ETAP II.

Wybrano ofertę:

dla zadania:BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1362D W MIEJSCOWOŚCIACH KOTOWICE I PANIOWICE W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE - ETAP II

ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH Wojciech Rapp

55-106 Czeszów

Zielona 4

Cena oferty - 751 692.61 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Razem

[pkt]

1

ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH

Wojciech Rapp

Zielona 4

55-106 Czeszów

(2)

  180,00

  120,00

  300,00

1

BUD-AGRO Sp z o.o.

ul.Paulińska 15/6

50-247 Wrocław

(1)

  144,00

  120,00

  264,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-11-22

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 145
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-11-22 11:40:30
Czas publikacji: 2017-11-22 11:40:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak