Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OBORNIKI ŚLĄSKIE. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OBORNIKI ŚLĄSKIE

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OBORNIKI ŚLĄSKIE.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OBORNIKI ŚLĄSKIE

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

52-200 Wrocław

Wysoka, ul. Lipowa 5A

Cena oferty - 488 985.82 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Termin realizacji

[pkt]

Razem

[pkt]

1

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Wysoka, ul. Lipowa 5A

52-200 Wrocław

(1)

  180,00

  90,00

  30,00

  300,00

1

BERGER BAU POLSKA

Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 11

54-517 Wrocław

(2)

  138,51

  90,00

  30,00

  258,51

1

BUD-AGRO Sp z o.o.

ul.Paulińska 15/6

50-247 Wrocław

(3)

  120,12

  60,00

  30,00

  210,12

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-11-17

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 151
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-11-17 09:14:07
Czas publikacji: 2017-11-17 09:14:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak