Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie. 

 

OGŁOSZNIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZAJĘ ZADANIA:

Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie.

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, których ceny znacznie przekraczają kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

P&D Przemysław Drabik

ul. Odrodzenia 3/2

56-120 Brzeg Dolny

2 460 000.00 zł

Deklarowane skrócenie terminu realizacji 28 dni

Deklarowane wydłużenie terminu gwarancji 2 lata

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjo Usługowo Handlowe Zygmunt Chudzik, Beata Chudzik-Węgrzynowska STYROBUD Spółka Jawna

Wilczyn, ul. Obornicka 24

55-120 Oborniki Śląskie

3 400 000.00 zł

Deklarowane skrócenie terminu realizacji 28 dni

Deklarowane wydłużenie terminu gwarancji 1 rok

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-11-07

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

OWOŁANIE UNIEWAZNIENIA POSTĘPOWANIA:

- odwołanie unieważnienia postępowania

 


Liczba odwiedzin : 137
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-11-07 13:10:00
Czas publikacji: 2017-11-13 11:46:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak