Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Modernizacja boiska przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Modernizacja boiska przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Modernizacja boiska przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Modernizacja boiska przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich.

ETO Sp. z o.o. Sp. k.

55-200 Oława

ul. Brzeska 19

Cena oferty - 499 500.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejsza ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Gwarancja

Termin realizacji

 

 

 

 

Razem

1

ETO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Brzeska 19

55-200 Oława

(1)

  180,00

  45,00

  0,00

 

 

 

 

  225,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-10-20

 

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

-mgr Leszek Pawlak-

 

 

Liczba odwiedzin : 196
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-10-20 14:09:26
Czas publikacji: 2017-10-20 14:09:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak