Rozstrzygnięcie konkursu na: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu tzw. Centrum w Obornikach Śląskich. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA:

OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU TZW. CENTRUM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

 

P O W I A D O M I E N I E

o rozstrzygnięciu konkursu

 

Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygnięciem konkursu i dokonaniem wyboru pracy konkursowej, w konkursie jednoetapowym na:

OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TZW. CENTRUM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

informujemy, że:

1. Sąd Konkursowy przyznał III-cią nagrodę w wysokości 5 000,00 zł pracy oznaczonej numerem identyfikacyjnym 69696, którą złożyła firma:

Konsorcjum

PAVO Pracownia Architektury

mgr inż. Paweł Wolny

oraz WRÓBEL i Partnerzy Krzysztof Wróbel

ul. Balonowa 39/56,

54-129 Wrocław

 

2. Sąd Konkursowy postanowił nie przyznawać nagród I i II.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych prac konkursowych

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(numer identyfikacyjny pracy konkursowej)

Jakość rozwiązań funkcjonal-nych

Jakość rozwiązań architekton-iczno-plasty-cznych

Szacunko-wy koszt robót budowla- nych wg proponowa-nej koncepcji

Cena dokumenta-cji projektu techniczno-wykona-wczego

Razem

1

Konsorcjum

PAVO Pracownia Architektury

mgr inż. Paweł Wolny

oraz WRÓBEL i Partnerzy Krzysztof Wróbel

ul. Balonowa 39/56,

54-129 Wrocław

(69696)

  12,8

16,2

9,4

5,2

43,6

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące prace konkursowe:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

 

Zamawiający wykluczył z konkursu:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Sądu Konkursowego:

Z up. Burmistrza

Kierownik Wydziału Urbanistyki

i Gospodarki Nieruchomościami

 

mgr inż. arch. Aneta Łochańska - Czerkas

 

 

 

Liczba odwiedzin : 236
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-10-19 11:18:42
Czas publikacji: 2017-10-19 11:18:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak