Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Art. 93, ust. 1, pkt 1 - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-10-10

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 122
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-10-10 14:13:02
Czas publikacji: 2017-10-10 14:13:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak