Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na realizację zadania: Wykonanie projektu : "Zagospodarowanie terenu stawu w Wielkiej Lipie dz. Nr 127 AM-2 obr. Wielka Lipa". 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wykonanie projektu : "Zagospodarowanie terenu stawu w Wielkiej Lipie dz. Nr 127  AM-2 obr. Wielka Lipa".

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o uniewaznieniu postępowania na Wykonanie projektu : "Zagospodarowanie terenu stawu w Wielkiej Lipie dz. Nr 127  AM-2 obr. Wielka Lipa".

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Art. 93, ust. 1 pkt 4Ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ceny wszystkich złożonych ofert znacznie przekraczają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty netto

[zł]

Cena oferty brutto

[zł]

1

ATELIER ARCHITEKTURY

Radosław Żubrycki

ul. Św. Jana 9A

59-900 Zgorzelec

  29 000,00

35 670,00

2

PONTAR Paweł Rokicki

ul. Daszyńskiego 25/6

58-500 Jelenia Góra

  27 500,00

33 825,00

3

BROS Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Piotr Porosa

ul. Grota Roweckiego 7

61-695 Poznań

  39 000,00

47 970,00

4

GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o.

ul. Ciołka 17/415

01-445 Warszawa

  45 000,00

55 350,00

5

ARENA PROJEKTÓW Sp. z o.o.

ul. Masztowa 65

05-503 Antoninów

  36 500,00

44 895,00

6

LandCOM Projects Sp. z o.o.

Urszula Ćwiek

ul. Brazylijska 10a/37

03-946 Warszawa

  24 389,83

29 999,,49

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-10-04

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 

Liczba odwiedzin : 122
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-10-04 14:50:07
Czas publikacji: 2017-10-04 14:50:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak