Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na realizację zadania: Wykonanie projektu: Zagospodarowanie terenu Grodziska w Lubnowie dz. Nr 273/2 i 273/8 AM-1 obr. Lubnów 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wykonanie projektu: Zagospodarowanie terenu Grodziska w Lubnowie dz. Nr 273/2 i 273/8 AM-1 obr. Lubnów.

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na Wykonanie projektu: Zagospodarowanie terenu Grodziska w Lubnowie dz. Nr 273/2 i 273/8 AM-1 obr. Lubnów.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Art. 93, ust. 1 pkt 4Ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ceny wszystkich złożonych ofert znacznie przekraczają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty netto

[zł]

Cena oferty brutto

[zł]

1

ATELIER ARCHITEKTURY

Radosław Żubrycki

ul. Św. Jana 9A

59-900 Zgorzelec

  29 000,00

35 670,00

2

PONTAR Paweł Rokicki

ul. Daszyńskiego 25/6

58-500 Jelenia Góra

  24 300,00

29 889,00

3

BROS Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Piotr Porosa

ul. Grota Roweckiego 7

61-695 Poznań

  45 000,00

55 350,00

4

GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o.

ul. Ciołka 17/415

01-445 Warszawa

  56 000,00

68 880,00

5

MAKE Grupa Projektowa Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kamieńskiego 221A/15

51-126 Wrocław

  21 900,00

26 937,00

6

LandCOM Projects Sp. z o.o.

Urszula Ćwiek

ul. Brazylijska 10a/37

03-946 Warszawa

  31 831,33

39 152,54

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-10-04

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 109
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-10-04 14:46:06
Czas publikacji: 2017-10-04 14:46:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak