Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Osolinie przy ulicy Piłsudskiego 5. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Osolinie przy ulicy Piłsudskiego 5.

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Osolinie przy ulicy Piłsudskiego 5.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

51-001 Wrocław

ul. Osobowicka    159/3

Cena oferty - 689 100.00 zł

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

51-001 Wrocław

ul. Osobowicka    159/3

Cena oferty - 159 800.00 zł

 

 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - WYKONANIE OCIEPLENIA OBIEKTU, OCIEPLENIE STROPODACHU ŁĄCZNIKA I STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI UŻYTKOWEJ, WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

ul. Osobowicka 159/3

51-001 Wrocław

1 - Cena - 180.00

2 - Gwarancja - 15.00

3 - Termin realizacji - 60.00

  255,00

1 - WYKONANIE OCIEPLENIA OBIEKTU, OCIEPLENIE STROPODACHU ŁĄCZNIKA I STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI UŻYTKOWEJ, WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

ROB-BUD Robert Kaczmarzyk

ul. Waryńskiego 19/10

58-260 Bielawa

1 - Cena - 178.47

2 - Gwarancja - 15.00

3 - Termin realizacji - 60.00

  253,47

2 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I MODERNIZACJA KOTŁOWNI

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

ul. Osobowicka 159/3

51-001 Wrocław

1 - Cena - 180.00

2 - Gwarancja - 15.00

3 - Termin realizacji - 60.00

  255,00

2 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I MODERNIZACJA KOTŁOWNI

PUH M-BUD Marcin Pyczak

ul. Powstańców Śląskich 12

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena - 159.99

2 - Gwarancja - 15.00

3 - Termin realizacji - 30.00

  204,99

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-09-14

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 152
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-09-29 08:44:24
Czas publikacji: 2017-09-29 08:44:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak