Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1362D W MIEJSCOWOŚCIACH KOTOWICE I PANIOWICE W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE - ETAP II. 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1362D W MIEJSCOWOŚCIACH KOTOWICE I PANIOWICE W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE - ETAP II.

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1362D W MIEJSCOWOŚCIACH KOTOWICE I PANIOWICE W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE - ETAP II.

 

Powód unieważnienia postępowania:

Art. 93. ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.): nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-09-27

 

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 140
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-09-28 10:21:42
Czas publikacji: 2017-09-28 10:21:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak