Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

Wybrano ofertę:

dla zadania:Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik

63-220 Kotlin

ul. Sławoszewska 2b

Cena oferty - 249 340.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Termin dostawy

[pkt]

Razem

[pkt]

1

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik

ul. Sławoszewska 2b

63-220 Kotlin

(1)

  180,00

  120,00

  300,00

1

GAZ PETROL SP. Z O.O.

1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

(2)

  162,78

  120,00

  282,78

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-09-26

 

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 99
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-09-26 12:08:29
Czas publikacji: 2017-09-26 12:08:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak