Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2017/2018 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2017/2018 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2017/2018 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2017/2018 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGAHASTE

55-120 Oborniki Śląskie

ul. J. Słowackiego 10

Cena oferty - 103 291.50 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Razem

[pkt]

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGAHASTE

ul. J. Słowackiego 10

55-120 Oborniki Śląskie

(1)

  100,00

 100,00

1

PHU "BUDROL" Jan Żywiec

ul. Ofiar Katynia 1

55-120 Oborniki Śląskie

(2)

  80,00

  80,00

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-09-25

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 120
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-09-26 08:49:09
Czas publikacji: 2017-09-26 08:49:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak