Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 - Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap III - wymiana okien i drzwi zewnętrznych. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 - Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap III - wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

 OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 - Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap III - wymiana okien i drzwi zewnętrznych..

Wybrano ofertę:

dla zadania:Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 - Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap III - wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o.

20-150 Lublin

ul. Ceramiczna 4

Cena oferty - 568 432.20 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Termin realizacji

[pkt]

Razem

[pkt]

1

Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o.

ul. Ceramiczna 4

20-150 Lublin

(2)

  124,74

  60,00

  45,00

  229,74

1

OKNO-PIAST WOŁÓW Spółka z o.o.

ul. Ścinawska 49

56-100 Wołów

(1)

  180,00

  0,00

  0,00

  180,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-09-14

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 119
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-09-14 12:41:08
Czas publikacji: 2017-09-14 12:41:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak