Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Modernizacja boiska przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Modernizacja boiska przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na Modernizacja boiska przy ul. Wolności w Obornikach Śląskich..

Podstawa unieważnienia:

Art. 93, ust.1, pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

UZASADNIENIE:

Zamawiający stwierdził po konsultacji z niezależnym projektantem oświetlenia, że rozwiązanie projektowe jest niekorzystne dla Zamawiającego z powodów:

- przyjęte rozwiązanie jest rozwiązaniem przestarzałym technologicznie ze względów użytkowych a w perspektywie dłuższego użytkowania także ekonomicznym z uwagi na częste wymiany źródeł światła ( koszt ok, 700-800 zł za 1 szt,.) do tego koszty podnośnika i dojazdu do słupów  ( w tym naprawy murawy)

- wysokie zużycie energii,

- niekorzystny rozkład światła na płycie boiska oraz niedogodności w postaci gdy  w momencie zużycia pojedynczego źródła światła zostaje przerwane użytkowanie boiska ponieważ nie w pełni będzie oświetlone co stanowi zagrożenie dla użytkowników,

- zanik napięcia powoduje wygaszenie całości i przywrócenie do stanu pierwotnego rozświetlenia płyty boiska wymaga ponad godzinnego oczekiwania ( wychłodzenie źródeł )

- zapobieżeniu tym zjawiskom może być zakup agregatu prądotwórczego, który podtrzyma odpowiednie napięcie potrzebne przy jego zaniku po zgaśnięciu źródła. Takie rozwiązanie jest kłopotliwe i kosztowne ( wymaga oddzielnego pomieszczenia ) łączny koszt zakupu i eksploatacji agregatu może przekroczyć  kwotę 150 000 zł .

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-09-12

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 

Liczba odwiedzin : 117
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-09-12 14:46:59
Czas publikacji: 2017-09-12 14:46:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak