Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 341 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI URAZ. 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 341 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA  W MIEJSCOWOŚCI URAZ.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 341 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
W MIEJSCOWOŚCI URAZ
.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 341 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI URAZ

ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH Wojciech Rapp

55-106 Czeszów

ul. Zielona 4

Cena oferty - 557 705.22 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejsza ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Gwarancja

Termin realizacji

Razem

1

ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH Zbigniew Rapp

ul. Zielona 4

55-106 Czeszów

(1)

  60,00

  30,00

  10,00

  100,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-08-31

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 177
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-09-01 08:36:45
Czas publikacji: 2017-09-13 10:28:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak