Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających

do szkół specjalnych

"MINI BUS" Witold Aleksandrowicz

55-120 Oborniki Śląskie

ul. M. C. Skłodowskiej 87

Cena oferty - 275 788.80 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejsza ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Rok produkcji pojazdu

 

 

 

 

Razem

1

"MINI BUS" Witold Aleksandrowicz

ul. M. C. Skłodowskiej 87

55-120 Oborniki Śląskie

(1)

 60,00

  20,00

 

 

 

 

  80,00

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-08-24                                                              Z up. Burmistrza
                                                                                                               Zastępca Burmistrza
                                                                                                                Henryk Cymerman

 

 


Liczba odwiedzin : 116
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-08-24 15:03:05
Czas publikacji: 2017-08-24 15:03:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak