Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych na ul. Poniatowskiego i ul. Kościuszki w Obornikach Śląskich w ramach rewitalizacji obiektów rekreacyjnych. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych na ul. Poniatowskiego i ul. Kościuszki w Obornikach Śląskich w ramach rewitalizacji obiektów  rekreacyjnych.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych na ul. Poniatowskiego i ul. Kościuszki w Obornikach Śląskich w ramach rewitalizacji obiektów  rekreacyjnych.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych na ul. Poniatowskiego i ul. Kościuszki w Obornikach Śląskich w ramach rewitalizacji obiektów  rekreacyjnych.

FREE KIDS s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

55-106 Zawonia

Trzęsowice 32

Cena oferty - 139 393.75 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Termin realizacji

[pkt]

Razem

[pkt]

1

FREE KIDS s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

(1)

  180,00

  60,00

  0,00

  240,00

1

CROQUET Sp. z o.o.

Szczodre, ul. Trzebnicka 81

55-095 Mirków

(2)

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-08-10

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 

 


Liczba odwiedzin : 172
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-08-10 14:00:12
Czas publikacji: 2017-08-10 14:00:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak