Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 - Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap II. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 - Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap II.

 OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 - Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji - Etap II..

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

PUH M-BUD Marcin Pyczak

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Powstańców Śląskich    12

Cena oferty - 489 066.00 zł

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

51-001 Wrocław

ul. Osobowicka    159/3

Cena oferty - 1 069 912.70 zł

Zadanie nr: 4

Wybrano ofertę:

Konsorcjum firm: EURO-LIGHT Sp. z o.o. i GR VISIO Sp. z o.o., Sp. k.

05-500 Piaseczno

ul. Dworcowa    17

Cena oferty - 197 661.00 zł

 

Konsorcjum firm: EURO-LIGHT Sp. z o.o. i GR VISIO Sp. z o.o., Sp. k.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

PUH M-BUD Marcin Pyczak

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr: 2

Uzasadnienie: W postępowaniu, w zadaniu częściowym nr 2 wpłynęły trzy oferty, z których:

- jedna została odrzucona z powodu wykluczenia Wykonawcy z postępowania,

- cena dwóch pozostałych znacznie przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt.

Razem pkt.

1 - MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO

PUH M-BUD Marcin Pyczak

ul. Powstańców Śląskich 12

55-120 Oborniki Śląskie

1 - Cena - 180.00

2 - Gwarancja - 0.00

3 - Termin realizacji - 15.00

195,00

1 - MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO

WIKONT Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 4

63-900 Rawicz

1 - Cena - 84.66

2 - Gwarancja - 0.00

3 - Termin realizacji - 0.00

84,66

3 - DOCIEPLENIE STROPODACHU I ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane MACK-INWEST Maciej Kaleta

ul. Osobowicka 159/3

51-001 Wrocław

1 - Cena - 179.16

2 - Gwarancja - 15.00

3 - Termin realizacji - 30.00

224,16

3 - DOCIEPLENIE STROPODACHU I ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

ROB-BUD Robert Kaczmarzyk

ul. Waryńskiego 19/10

58-260 Bielawa

1 - Cena - 180.00

2 - Gwarancja - 15.00

3 - Termin realizacji - 0.00

195,00

3 - DOCIEPLENIE STROPODACHU I ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

WIKONT Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 4

63-900 Rawicz

1 - Cena - 128.61

2 - Gwarancja - 0.00

3 - Termin realizacji - 0.00

128,61

4 - WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE

Konsorcjum firm: EURO-LIGHT Sp. z o.o. i GR VISIO Sp. z o.o., Sp. k.

ul. Dworcowa 17

05-500 Piaseczno

1 - Cena - 180.00

2 - Gwarancja - 60.00

3 - Termin realizacji - 60.00

300,00

4 - WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE

WIKONT Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 4

63-900 Rawicz

1 - Cena - 78.99

2 - Gwarancja - 0.00

3 - Termin realizacji - 0.00

78,99

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-08-07

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 221
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-08-07 14:55:28
Czas publikacji: 2017-08-07 14:55:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak