Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Osolinie przy ulicy Piłsudskiego 5. 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Osolinie przy ulicy Piłsudskiego 5.

 


OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Osolinie przy ulicy Piłsudskiego 5.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr: 1

Uzasadnienie: W postępowaniu na zadanie częściowe nr 1 wpłynęła tylko jedna oferta, której nie uzupełniono w wymagane przez Zamawiającego zapisami SIWZ dokumenty, co skutkowało odrzuceniem oferty.

Zadanie nr: 2

Uzasadnienie: W postępowaniu na zadanie częściowe nr 2 wpłynęła tylko jedna oferta, której cena znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-08-03

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 

Liczba odwiedzin : 176
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-08-03 12:44:02
Czas publikacji: 2017-08-03 12:44:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak