Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Jary, gmina Oborniki Śląskie - etap II 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Jary, gmina Oborniki Śląskie - etap II

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Jary, gmina Oborniki Śląskie - etap II..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Jary, gmina Oborniki Śląskie - etap II.

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

52-200 Wrocław

Wysoka, ul. Lipowa 5A

Cena oferty - 267 664.38 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Termin realizacji

[pkt]

Razem

[pkt]

1

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Wysoka, ul. Lipowa 5A

52-200 Wrocław

(1)

  180,00

  0,00

  0,00

  180,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-08-02

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 

 


Liczba odwiedzin : 159
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-08-02 10:00:29
Czas publikacji: 2017-08-02 10:00:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak