Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację zadania: Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie ochrony przyrody z zakresu drzewoznawstwaWykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie ochrony przyrody z zakresu drzewoznawstwa 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie ochrony przyrody z zakresu drzewoznawstwa

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie ochrony przyrody z zakresu drzewoznawstwa

wybrano ofertę:

dla zadania:Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie ochrony przyrody z zakresu drzewoznawstwa.

"GEO-PLAN" Andrzej Blarowski

43-353 Porąbka

ul. Brzozowa 30

Cena oferty - 3 300.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto

[zł]

1

"PARK LEŚNY" Zakład Usługowy

Witosław Grygierczyk

ul. Ustroń 3

44-114 Gliwice

4 305,00

2

PRACOWNIA DENDROLOGICZNA "LYNX" Ryszard Dudzic

os. Jana III Sobieskiego 7/151

60-688 Poznań

4 797,00

3

"GEO-PLAN" Andrzej Blarowski

ul. Brzozowa 30

43-353 Porąbka

3 300,00

4

Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska

ul. Tarpanowa 32/4

70-796 Szczecin

3 936,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-07-05

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 

 


Liczba odwiedzin : 182
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-07-05 10:52:15
Czas publikacji: 2017-07-05 10:52:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak