Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Obsługa cateringowa konferencji podsumowującej projekt pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych” 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Obsługa cateringowa konferencji podsumowującej projekt pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych”

 

 

 

 

 

Oborniki Śląskie, 09.06.2017r.

 

 ZP.271.202.2017

                     ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny
z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa konferencji, która odbędzie się
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, sala konferencyjna przy ulicy Trzebnickiej 1. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych":

a)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić  ofertę cateringową w ilości odpowiadającej liczbie uczestników konferencji, tj. dla 50 osób.

b)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić niezbędne wyposażenie umożliwiające przygotowanie cateringu oraz zapewnić obsługę;

c)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić porządek, czystość, estetykę podania oraz właściwą temperaturę dań;

d)     Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić transport do miejsca konferencji w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 1, sala Urzędu Stanu Cywilnego (budynek B).

2) W ramach obsługi cateringowej Wykonawca zapewni:

- soki owocowe niegazowane minimum 2 rodzaje w kartonikach o poj. 1 litra, woda mineralna niegazowana w butelkach o poj. 0,5 l, kawa rozpuszczalna, minimum 3 rodzaje herbat oraz dodatki (cytryna, cukier, mleko do kawy),

- jednorazowe talerzyki plastikowe, kubeczki plastikowe, plastikowe sztućce, serwetki papierowe 3-warstwowe,

- obrus na stół szwedzki,

- przekąski bankietowo-konferencyjne (kanapki – minimum 3 rodzaje, koreczki, paszteciki faszerowane szpinakiem, grzybami, kapustą),

- 3 rodzaje ciast (m.in. sernik, szarlotka),

- sałatka owocowa (winogrona, truskawki, banany, jabłka, gruszki, morele, pomarańcze, mango, śliwki, itd.).

3) Catering powinien być dostępny od momentu rozpoczęcia, od godziny 14:00, aż do końca konferencji.

4) Wszystkie produkty powinny być świeże i najwyższej jakości.

5) Planowany przez Zamawiającego termin realizacji konferencji to czerwiec/lipiec 2017 r.

6) Wykonawca zobowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego ważnej książeczki zdrowia osób obsługujących catering na dzień przed terminem konferencji.

 

Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

Wymagany termin realizacji zamówienia: czerwiec/lipiec 2017 r.

 3.  Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 2000,00 zł brutto, 1.851,85 zł netto;  443,57 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 03.03.2017 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………
……………………………………………………………………………………….

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

f)       przeprowadzenia wstępnego badania ofert cenowych

                        ( podkreślić właściwą podstawę)

 4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

         - Dominika Łasica – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów

 5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu 26.05.2017r. zaproszenie
do złożenia ofert zostało opublikowane na Biuletynie Zamówień Publicznych Gminy Oborniki Śląskie.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena

punktacja

1

GALERIA SMAKU Marian Wójcik

ul. B.Prusa 6B/8

58-260 Bielawa

1699,92 zł brutto

95,30

2

DIAPOL Catering

Dorota Szaor

ul. Alfreda Nobla 5/4

50-249 Wrocław

1620,00 zł brutto

100,00

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

DIAPOL Catering Dorota Szaor ul. Alfreda Nobla 5/4, 50-249 Wrocław

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli: 

  1. Dominika Łasica – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów

Martyna Ostaszewska - inspektor ds. zamówień publicznych

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

       Martyna Ostaszewska - inspektor ds. zamówień publicznych                        

                                                                                                      Martyna Ostaszewska

                                                                                             (podpis pracownika prowadzącego prace)

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                                     Martyna Ostaszewska

                                                                                    (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.202.2017 data: 09.06.2017 r.

 

      Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                            Henryk Cymerman                         

 


Liczba odwiedzin : 156
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-06-12 10:50:07
Czas publikacji: 2017-06-12 10:50:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak