Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 – Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji – Etap I. 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 – Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji – Etap I

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 – Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji – Etap I..

 

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr: 1 - WYMIANA PŁYT WARSTWOWYCH DACHOWYCH I ŚCIENNYCH.

Uzasadnienie: Art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy Pzp - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zadanie nr: 2 - WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ.

Uzasadnienie: Art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy Pzp - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-06-08

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

-mgr Leszek Pawlak-

 

 


Liczba odwiedzin : 226
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-06-08 11:09:12
Czas publikacji: 2017-06-08 11:09:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak