Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na: Remont połaci dachów na budynkach Gimnazjum Publicznego oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

Remont połaci dachów na budynkach Gimnazjum Publicznego oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich.

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na Remont połaci dachów na budynkach Gimnazjum Publicznego oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich..

 

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr: 1

Uzasadnienie: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, których ceny przekraczają kwoty przeznaczone przez Zamawiającego na zrealizowanie zamówienia.

Zadanie nr: 2

Uzasadnienie: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, których ceny przekraczają kwoty przeznaczone przez Zamawiającego na zrealizowanie zamówienia.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-06-02

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 169
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-06-02 14:37:03
Czas publikacji: 2017-06-02 14:37:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak