Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż sprzętu do szkół w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych" 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż sprzętu do szkół w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych"

 

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa i montaż sprzętu do szkół
w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych"

Wybrano ofertę:

 

    KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k.

    ul. Migdałowa 60

   61-612 Poznań

 

  Cena oferty - 373 680.20 zł brutto

  Uzasadnienie wyboru:

  Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Termin dostawy

Gwarancja

Razem

1

KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

(2)

  240,00

  100,00

  60,00

  400,00

1

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

(4)

  224,52

  100,00

  60,00

  384,52

1

PRZP Systemy Informacyjne Spółka z o.o.

ul. Kilińskiego 6

28-230 Połaniec

(3)

  217,76

 100,00

  60,00

  377,76

1

KOBIS Paweł Wojtanowski

ul. Widok 16

33-170 Tuchów

(1)

  213,88

 100,00

  60,00

  373,88

 

- W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosował procedurę odwróconą na podstawie art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-05-15

                                                                       Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                            Arkadiusz Poprawa

 


Liczba odwiedzin : 231
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-05-15 15:23:45
Czas publikacji: 2017-05-15 15:26:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak