Rozstrzygnięcie przetargu niegraniczonego na realizację zadania: Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 – Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji – Etap I. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 – Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji – Etap I.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - część nr: 1 – Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji – Etap I..

 

Zadanie nr: 2

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TERMOTECHNIKA" Marek Styburski

ul. Krakowska 37/45

50-424 Wrocław

na:

INSTALACYJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA za cenę 83 025.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr: 1

Uzasadnienie: W zadaniu częściowym nr 1 nie wpłynęła żadna oferta - Art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy Pzp.

Zadanie nr: 3

Uzasadnienie: W zadaniu częściowym nr 3 nie wpłynęła żadna oferta - Art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy Pzp.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Termin realizacji

[pkt]

Razem

[pkt]

2

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TERMOTECHNIKA"

 Marek Styburski

ul. Krakowska 37/45

50-424 Wrocław

(1)

  180,00

  15,00

  0,00

  195,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-05-12

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

-mgr Leszek Pawlak-

 

 


Liczba odwiedzin : 220
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-05-12 13:24:46
Czas publikacji: 2017-05-12 13:28:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak