Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Remont budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej 9. 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Remont budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej 9.

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na Remont budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej 9.

 

Powody unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-04-27

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

-mgr Leszek Pawlak-

 Załącznik:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


Liczba odwiedzin : 210
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-04-27 13:10:40
Czas publikacji: 2017-04-27 13:10:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak