Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Remont połaci dachów na budynkach Gimnazjum Publicznego oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich. 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Remont połaci dachów na budynkach Gimnazjum Publicznego oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich.

 

OGŁOSZENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071) 310 22 95,

 

niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania na Remont połaci dachów na budynkach Gimnazjum Publicznego oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich..

 

Powód unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust.1 pkt 4  Ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Wykonawca zaproponował za wykonanie przedmiotu zamówienia, zarówno dla zadania częściowego nr 1 jak dla zadania częściowego nr 2, kwoty przewyższające wartość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zadania.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-04-21

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz

Gminy Oborniki Śląskie

 

-mgr Leszek Pawlak-

 

 


Liczba odwiedzin : 224
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-04-21 13:38:13
Czas publikacji: 2017-04-21 13:38:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak