Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: Dostawa materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych" 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: Dostawa materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych  i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych"

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa materiałów dydaktycznych do szkół w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych".

 

Wybrano ofertę:

     

      Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

      ul. Słowiańska 7

      48-300 Nysa

 

Cena oferty - 71.151,99 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Termin dostawy

Gwarancja

 

Razem

1

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 7

48-300 Nysa

(4)

  180,00

  75,00

  45,00

 

  300,00

1

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

(3)

  154,62

  53,58

  45,00

 

  253,20

1

APLY Anna Borawska

ul. Zagórzańska 28c

04-965 Warszawa

(1)

  154,50

  37,50

  30,00

 

  222,00

1

TESORA Marzena Paczyńska

ul. Cieszyńska 367/201

43-300 Beilsko-Biała

(2)

  137,01

  35,70

  30,00

 

  202,71

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

P.H.U. EL HYDRO s. c.,
K. Zawierucha, A. Ogłoza

Suchowola 6

26-020 Chmielnik

(5)

Zamawiający był zobowiązany odrzucić ofertę
z następującego powodu: Art. 89. ust.1 pkt 2:

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

Zamawiający określił w SIWZ, iż ocenie ofert w ramach tego kryterium podlegać będzie ilość dni potrzebna na wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin dostawy:

- nie może być dłuższy niż maksymalny określony przez zamawiającego (tj. 21 dni);

- nie może być krótszy niż 10 dni;

Zamawiający poinformował w SIWZ, że oferta Wykonawcy, który zaoferuje realizację zamówienia w terminie dłuższym niż 21 dni i krótszym niż 10 dni zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Oferent zaoferował wykonanie zamówienie w terminie 30 dni, przez co oferta jest niezgodna z SIWZ i podlega odrzuceniu.

- W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosował procedurę odwróconą na podstawie art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-04-21

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Henryk Cymerman

 


Liczba odwiedzin : 261
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-04-21 12:07:23
Czas publikacji: 2017-04-21 12:07:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak