Informacja w sprawie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie 

 

 

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (Art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt) należy do zadań własnych gmin.

Zgłoszenia dotyczące bezdomnych lub potrąconych psów lub kotów należy zgłaszać bezpośrednio
do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich telefonicznie 71 310 35 19 wew. 434, e-mailowo: odpady@oborniki-slaskie.pl lub bezpośrednio w pokoju nr 7.
Poza godzinami funkcjonowania Urzędu interwencje przyjmuje dyżurny Komisariatu Policji w Obornikach Śląskich (tel. 71 310 16 01).

Przypominamy właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności o stałym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi. Zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie (uchwała XXIX/205/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 czerwca 2016r.) nieruchomość, na której przebywają zwierzęta domowe powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej teren.

Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1094 ze zm.) - „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

 


Liczba odwiedzin : 148
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Zatońska
Czas wytworzenia: 2017-04-20 08:55:55
Czas publikacji: 2017-04-20 08:55:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak