Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: BUDOWA ŻŁOBKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PRZY ULICY ORKANA i KASZTANOWEJ (DZIAŁKA NR 3, 43/2, 43/1 AM-9, DZ. NR 7 AM-20 ) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU, PRZYŁĄCZAMI, WJAZDAMI ORAZ WEJSCIAMI DLA PIESZYCH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

BUDOWA ŻŁOBKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PRZY ULICY ORKANA i KASZTANOWEJ (DZIAŁKA NR 3, 43/2, 43/1 AM-9, DZ. NR 7 AM-20 ) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU, PRZYŁĄCZAMI, WJAZDAMI ORAZ WEJSCIAMI DLA PIESZYCH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na BUDOWA ŻŁOBKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PRZY ULICY ORKANA i KASZTANOWEJ (DZIAŁKA NR 3, 43/2, 43/1 AM-9, DZ. NR 7 AM-20 ) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU, PRZYŁĄCZAMI, WJAZDAMI ORAZ WEJSCIAMI DLA PIESZYCH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:BUDOWA ŻŁOBKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PRZY ULICY ORKANA i KASZTANOWEJ (DZIAŁKA NR 3, 43/2, 43/1 AM-9, DZ. NR 7 AM-20 ) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU, PRZYŁĄCZAMI, WJAZDAMI ORAZ WEJSCIAMI DLA PIESZYCH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Janusz Laskowski

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Mickiewicza 4

Cena oferty - 5 535 000.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Termin realizacji

[pkt]

Razem,

[pkt]

1

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Janusz Laskowski

ul. Mickiewicza 4

55-120 Oborniki Śląskie

(3)

  180,00

  60,00

  60,00

  300,00

1

KBUD Krzysztof Łuksza

ul. Polna 14

55-110 Prusice

(2)

  176,97

  60,00

  60,00

  296,97

1

Przedsiębiorstwo Budowlane "MAXBUD" ABK Sp. z o.o.

ul. Bystrzycka 89

54-215 Wrocław

(1)

  162,99

  60,00

  60,00

  282,99

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-04-14

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 323
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-04-14 09:17:40
Czas publikacji: 2017-04-14 09:17:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak