Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Jary, gmina Oborniki Śląskie. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Jary, gmina Oborniki Śląskie.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Jary, gmina Oborniki Śląskie..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Jary, gmina Oborniki Śląskie.

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

52-200 Wrocław

Wysoka, ul. Lipowa 5A

Cena oferty - 477 667.23 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Termin wykon wyko

[pkt]

Razem

[pkt]

1

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Wysoka, ul. Lipowa 5A

52-200 Wrocław

(6)

  180,00

  90,00

  30,00

  300,00

1

"PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW" Sp. z o.o.

Piotroniowice 54

56-100 Wołów

(4)

  159,12

  90,00

  30,00

  279,12

1

AGO DROGI Sp. z o.o.

Golędzinów, ul. Obornicka 80

55-120 Oborniki Śląskie

(7)

  155,34

  90,00

  30,00

  275,34

1

BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 11

54-517 Wrocław

(3)

  143,76

  90,00

  30,00

  263,76

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Ćwik" s.c.

ul. Witosa 13

56-160 Wińsko

(2)

  140,55

  90,00

  30,00

  260,55

1

BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

(1)

  121,20

  90,00

  30,00

  241,20

1

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

(5)

  127,80

  0,00

  30,00

  157,80

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-04-13

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 254
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-04-13 14:33:17
Czas publikacji: 2017-04-13 14:33:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak