Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy 

 

Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy: 

Formularze do pobrania:

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności,

  • dowód wniesienia opłaty skarbowej,

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

  • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości:

  • 17,00 zł za zaświadczenie

  • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę wnoszącą reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.Opłata skarbowa :

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr konta 13958300090000100720000016 lub uiścić w formie gotówkowej w Banku Spółdzielczym (druk do pobrania budynek „B”, II piętro Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich).

 

Załączniki

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu z ewidencji ludności.odt

Data: 2017-04-07 08:18:16 Rozmiar: 18.12k Format: .odt Pobierz

Zaświadczenie o braku zameldowania.odt

Data: 2017-04-07 08:18:16 Rozmiar: 15.81k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 282
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Adriana Adach
Osoba odpowiedzialna za informację : Adriana Adach
Czas wytworzenia: 2017-04-07 08:18:16
Czas publikacji: 2017-04-07 08:18:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak