Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Remont budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej 9. 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Remont budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej 9.

 

OGŁOSZENIE

 O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej 9.

 

Postępowanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE

W postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

HAS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sportowa 28

56-120 Brzeg Dolny

230 641.98 zł

Deklarowane skrócenie terminu realizacji 21 dni

Deklarowane przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-04-03

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 206
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-04-03 14:03:55
Czas publikacji: 2017-04-03 14:03:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak