Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Dostawa i montaż sprzętu do jednostek OSP w ramach zadania Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Oborniki Śląskie. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Dostawa i montaż sprzętu  do jednostek OSP w ramach zadania Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Oborniki Śląskie.

 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa i montaż sprzętu  do jednostek OSP w ramach zadania Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Oborniki Śląskie..

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:Dostawa i montaż sprzętu  do jednostek OSP w ramach zadania Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Oborniki Śląskie.

HORPOL Sp. z o.o.

05-500 Piaseczno

Stara Iwiczna, ul. Nowa 23

Cena oferty - 189 396.40 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Termin dostawy

[pkt]

Gwarancja

[pkt]

Razem

[pkt]

1

HORPOL Sp. z o.o.

Stara Iwiczna, ul. Nowa 23

05-500 Piaseczno

(1)

 180,00

  0,00

  0,00

  180,00

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-03-27

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 


Liczba odwiedzin : 246
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-03-30 13:46:37
Czas publikacji: 2017-03-30 13:46:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak