Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

Wybrano ofertę:

 

    Zakład Robót Melioracyjno-Instalacyjnych Dorota Kałuża

    ul. Poziomkowa 27

    55-140 Żmigród

    Cena oferty – 116.640,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych
w SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Termin reakcji w sytuacjach awaryjnych

- maksymalnie 2 dni

Termin reakcji

 

 

 

 

Razem

1

Zakład Robót Melioracyjno-Instalacyjnych, Dorota Kałuża

ul. Poziomkowa 27

55-140 Żmigród

(1)

  180,00

  120,00

 

 

 

 

  300,00

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-03-22

                                                        Zastępca Burmistrza

                                                         Henryk Cymerman

 

 


Liczba odwiedzin : 242
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2017-03-22 15:14:12
Czas publikacji: 2017-03-22 15:14:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak