Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: BUDOWA ŻŁOBKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PRZY ULICY ORKANA i KASZTANOWEJ (DZIAŁKA NR 3, 43/2, 43/1 AM-9, DZ. NR 7 AM-20 ) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU, PRZYŁĄCZAMI, WJAZDAMI ORAZ WEJSCIAMI DLA PIESZYCH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA:

BUDOWA ŻŁOBKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PRZY ULICY ORKANA i KASZTANOWEJ (DZIAŁKA NR 3, 43/2, 43/1 AM-9, DZ. NR 7 AM-20 ) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU, PRZYŁĄCZAMI, WJAZDAMI ORAZ WEJŚCIAMI DLA PIESZYCH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na BUDOWA ŻŁOBKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PRZY ULICY ORKANA i KASZTANOWEJ (DZIAŁKA NR 3, 43/2, 43/1 AM-9, DZ. NR 7 AM-20 ) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU, PRZYŁĄCZAMI, WJAZDAMI ORAZ WEJSCIAMI DLA PIESZYCH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU

(zamieszczone w BZP w dniu 2017-03-20, nr ogłoszenia: 47228 - 2017)

 

 1. I.     Zamawiający

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Tel.: 71 310 35 19

Faks: 71 310 22 95

e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl

adres strony internetowej: www.oborniki-slaskie.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

 tel. (71) 310 35 19 w. 420.

 • w zakresie merytorycznym:

1

  Maciej Kaczmarczyk - inspektor ds budowlanych

tel. (71) 310-35-36

 

 1. II.   Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 1. III.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej:http://bip.oborniki-slaskie.pl/

 1. IV.     Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

BUDOWA ŻŁOBKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PRZY ULICY ORKANA i KASZTANOWEJ (DZIAŁKA NR 3, 43/2, 43/1 AM-9, DZ. NR 7 AM-20 ) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU, PRZYŁĄCZAMI, WJAZDAMI ORAZ WEJSCIAMI DLA PIESZYCH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU

Wspólny Słownik Zamówień:45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych, 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw, 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń, 39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny, 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.  BUDOWA ŻŁOBKA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH PRZY ULICY ORKANA i KASZTANOWEJ (DZIAŁKA NR 3, 43/2, 43/1 AM-9, DZ. NR 7 AM-20 ) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU, PRZYŁĄCZAMI, WJAZDAMI ORAZ WEJSCIAMI DLA PIESZYCH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU, wraz z dostawą i montażem wyposażenia kuchni

I. LOKALIZACJA I STAN I STNIEJĄCY TERENU INWESTYCJI:

1. Lokalizacja inwestycji:

- działka nr geodezyjny - 3, 43/2, 43/1 AM-9, dz. nr. 7 AM-20

- adres: ul. Orkana, 55-120 Oborniki Śląskie

2. Istniejący stan zagospodarowania działki:

- Teren inwestycji zlokalizowany jest w północnej części Obornik Śląskich, u zbiegu ulic

Orkana i Kasztanowej. Działka posadowiona jest na zboczu wzniesienia opadającego w

kierunku zachodnim. Deniwelacja terenu wynosi ok. 6 m (w zakresie 179 - 185 m npm). Na terenie inwestycji występują nawierzchnie betonowe, gruntowe oraz jeden niewielki budynek przeznaczony do rozbiórki.

 

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWANIE TERENU:

1. Rozbiórka istniejącego budynku.

2. Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki: papa, gruz, styropian itp.

3. Wycinka drzew z przekazaniem uzyskanego drewna zamawiającemu.

 

III. DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU INWESTYCJI:

1. Forma budynku.

Projekt przewiduje wybudowanie budynku żłobka ośmiodziałowego przeznaczonego dla około 135 dzieci. Przewiduje się trzy grupy maluchów, trzy grupy średniaków i dwie grupy starszaków. Układ budynku jest symetryczny względem osi północ-południe. Od strony południowej, na osi budynku znajduje się główne wejście dla rodziców z dziećmi. Przy wejściu zlokalizowana jest wózkownia, pokój do karmienia dzieci oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Wewnętrzy układ komunikacyjny to korytarz obiegający wewnętrzne patio budynku. Szafki dla dzieci zostaną ustawione na korytarzu przy wejściach do sal. Z korytarza można się dostać do każdego modułu dla poszczególnych grup dzieci, można wejść na patio oraz dojść do części administracyjno-technicznej. Każda grupa dzieci będzie miała osobny moduł, na który składa się sala zabaw, łazienka z toaletami oraz sala do wypoczynku. Przewiduje się, że dzieci będą wypoczywać w sali wypoczynku na dwie tury. Z każdej sali zabaw będzie bezpośrednie wyjście na zewnętrzny, zadaszony taras. Układ sal rozplanowano tak by tarasy zewnętrzne dla dwóch sąsiednich sal były połączone. Bezpośrednio przy tych tarasach zaprojektowano miejsca przeznaczone na plac zabaw.

Część środkową budynku zajmuje duża sala wielofunkcyjna z wejściami z korytarza i możliwością wyjścia na patio. Patio będzie stanowić miejsce do wypoczynku zabaw na świeżym powietrzu. Zaraz za salą wielofunkcyjną zaprojektowano dwie sale do rehabilitacji indywidualnej.

Od strony północnej zaprojektowano główne wejście dla personelu. W tej części budynku znajduje się warsztat, kuchnia z zapleczem, kotłownia, magazyn środków czystości, część biurowa, część socjalna dla personelu, pralnia, magazyn brudnej bielizny, magazyn na sprzęt. W tej części budynku również zaprojektowano toaletę dla osób niepełnosprawnych. Do warsztatu, kuchni oraz kotłowni prowadzą osobne wejścia z zewnątrz budynku.

Projektowany budynek oparty jest na rzucie regularnego prostokąta z prostokątnym patio w środku.

Budynek jest niepodpiwniczony, parterowy z płaskim dachem okolonym attyką. Elewacje urozmaicone poprzez wnęki w których znajdują się zadaszone tarasy przy salach zabaw oraz akcenty w postaci brył nawiązujących wyglądem do kostki sześciennej do gry z charakterystycznymi, okrągłymi wgłębieniami. niektóre z okrągłych wgłębień będą pełniły funkcję okien doświetlających łazienki dzieci. Ze względu na przeznaczenie na elewacjach budynku planuje się wprowadzić kolorystykę pastelową w delikatnych, ciepłych odcieniach beżu, "zielonego groszku" oraz białą. Część elewacji będzie w kolorystyce naturalnego, jasnego drewna. Nad częścią pomieszczeń planuje się wykonanie świetlików dachowych pełniących funkcję doświetlającą.

2. Dane liczbowe:

Powierzchnia użytkowa 1460,82 m2

Powierzchnia zabudowy budynku 1858,12 m2

Powierzchnia całkowita budynku 1858,12 m2

Kubatura brutto 7098 m3

Wysokość do górnej krawędzi attyki 4,36 m

Długość elewacji frontowej 4165 m

Długość elewacji bocznej 4737,5 m

Ilość kondygnacji podziemnych 0

Ilość kondygnacji nadziemnych 1

 

 IV. ROBOTY BUDOWLANE:

1. Roboty ogólnobudowlane:

a)  fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych;

b) ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych POROTHERM lub bloczkiem silikatowym ocieplane styropianem, wykończone tynkiem akrylowym oraz panelami elewacyjnymi;

c) ścianki działowe z pustaków ceramicznych POROTHERM lub bloczkiem silikatowym;

d) żelbetowe elementy konstrukcyjne budynku;

e) stropy żelbetowe-płytowe FILIGRAN;

2) Stolarka:

a) okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne jednodzielne z PCV;

b) podokienniki z konglomeratu;

c) drzwi zewnętrzne aluminiowe i PCV;

d) drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe, wraz z ościeżnicami drewnianymi.;

e) ścianki systemowe kabin WC;

3. Dach:

Dach w systemie dachu odwróconego z wierzchnią warstwą ze żwiru. Odwodnienie dachu w systemie podciśnieniowym.

4. Posadzki:

a) posadzki z płytek ceramicznych na podkładzie betonowym z ociepleniem styropianowym;

b) posadzki z paneli podłogowych na podkładzie betonowym z ociepleniem styropianowym;

c) posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych;

5. Roboty wykończeniowe wewnętrzne:

a) tynki gipsowe;

b) licowanie ścian płytkami ceramicznymi;

c) malowanie ścian farbami emulsyjnymi;

d) okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym;

e) sufity podwieszane z płyt z włókien mineralnych.

 

V. ROBOTY INSTALACYJNE WOD.-KAN.:

1. Przyłącze wodociągowe z osprzętem.

2. Przyłącze kanalizacyjne z osprzętem.

3. Instalacja wody użytkowej:

a) rurociągi z tworzyw sztucznych z oprzętem;

b) termiczna izolacja rurociągów;

c) automatyczny zmiękczacz wody;

d) mieszacze termostatyczne;

e) baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące;

f) baterie natryskowe;

4. Instalacja wody p.poż.:

a) rurociągi stalowe ocynkowane z osprzętem;

b) termiczna izolacja rurociągów;

c) urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem;

d) zawory hydrantowe wnękowe z szafkami;

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej:

a) rurociągi z PCV z osprzętem;

b) rurociągi żeliwne z osprzętem;

c) wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego oraz żeliwne;

d) rury wywiewne z PCV;

e) zlewozmywaki z blachy nierdzewnej szafkowe i zlew na ścianie;

f) umywalki pojedyncze porcelanowe z półpostumentem porcelanowym;

g) miski ustępowe z elementami montażowymi montowanymi na ścianie;

h) kabiny natryskowe kompletne półokrągłe z szybami ze szkła hartowanego;

i) umywalki porcelanowe i pochwyty dla niepełnosprawnych;

j) studnia schładzająca.

6. Kanalizacja deszczowa wewnętrzna (odwodnienie patio):

a) rurociągi z PCV;

b) wpust podwórzowy;

c) odwodnienie liniowe;

7. Podciśnieniowe odwodnienie dachu:

a) wpusty dachowe z zestawem tarasowym;

b) rurociągi polietylenowe kanalizacyjne HDPE;

c) izolacja termiczna rurociągów.

 

VI. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Instalacje c.o.:

a) rurociągi stalowe z osprzętem, izolowane;

b) rurociąg z polietylenu dla ogrzewania podłogowego;

c) szafki z rozdzielaczami;

d) termostaty podłogowe;

e) listwa elektryczna do ogrzewania podłogowego;

f) grzejniki stalowe jednopłytowe i dwupłytowe z osprzętem i obudowami;

g) grzejniki stalowe łazienkowe z osprzętem;

2. Instalacja ciepła technologicznego:

a) rurociągi stalowe z osprzętem;

3. Technologia kotłowni gazowej:

a) kotły gazowe wiszące kondensacyjne z automatyką i osprzętem;

b) urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem;

c) rurociągi stalowe;

d) izolacja termiczna rurociągów.

 

VI. INSTALACJA GAZU:

1. Instalacja gazu:

a) rurociągi stalowe z osprzętem;

b) zestawy aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowych;

c) szafki gazowe naścienne;

 

VII. INSTALACJA WENTYLACJI:

1. Instalacja wentylacji:

a) przewody wentylacyjne z blachy stalowej z osprzętem;

b) przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej z osprzętem;

c) podstawy dachowe stalowe kołowe;

d) okapy kuchenne;

e) wyrzutnie dachowe kołowe;

f) czerpnie ścienne;

g) wentylatory dachowe;

h) centrala wentylacyjna nawiewna z automatyką;

i) centrala nawiewno-wywiewna z automatyką.

 

VIII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przyłącze elektroenergetyczne z osprzętem.

2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych z osprzętem.

3. Instalacja połączeń wyrównawczych.

4. Instalacje teletechniczne i komputerowe.

5. Instalacja alarmowa i monitoringu.

6. Oświetlenie terenu:

a) układanie kabli;

b) montaż i stawianie słupów oświetleniowych kompletnych;

c) montaż na słupach opraw oświetleniowych 50W.

 

IX. ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

1. Nawierzchnie drogowe - parkingi

a) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podbudowie z krawężnikami i obrzeżami;

2. Chodniki:

a) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podbudowie z krawężnikami i obrzeżami;

3. Rowy i przepusty:

a) przepusty rurowe pod zjazdami, łącznie z obudową wlotów;

b) oczyszczenie rowu z namułu;

c) umocnienie dnia i skarp rowu z płyt ażurowych;

4. Kształtowanie terenu i placu zabaw:

a) nawierzchnie z płyt gumowych;

b) roboty ziemne;

c) podbudowy z kruszywa.

d) ogrodzenia wraz z furtkami i bramami.

e) mury oporowe.

f) wbudowanie piasku i pospółki.

 

X. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

1. Magazyn warzyw i owoców:

a) stół ze zlewem 1- komorowym z ociekaczem nad lodówkę i z dolną półką;

b) chłodziarka ze stali nierdzewnej o pojemności chłodziarki 115-130 litrów, wyposażona w dwie półki nierdzewne perforowane w standardzie;

c) naświetlacz do jaj szufladowy z rejestratorem czasu pracy;

d) stół ze zlewem 2- komorowym i z dolną półką;

e) półka wisząca dwupoziomowa, przestawna;

f) stół z dolną półką;

g) basen jednokomorowy;

h) obieraczka do ziemniaków;

i) umywalka nierdzewna komplet;

j) regały magazynowe.

2. Magazyn produktów suchych:

a) szafa chłodnicza 700 l;

b) szafa mrożnicza 700 l;

c) regały magazynowe.

3. Pomieszczenie porządkowe:

a) zlew porządkowy,

b) szafa na sprzęt porządkowy.

 

4. Magazyn środków czystości:

a) regał magazynowy

5. Kuchnia główna:

a) regał magazynowy;

b) basen jednokomorowy;

c) stół z dolną półką;

d) stół ze zlewem 2 komorowym i modułem z szafką;

e) stół chłodniczy;

f) zlew jednokomorowy z półką;

g) stół z dolną półką;

h) bemar jezdny 3 komorowy;

i) szafka robocza z drzwiami suwanymi;

j) taboret gazowy;

k) kuchnia gazowa 6 palnikowa z szafką;

l) element neutralny na szafce;

ł) patelnia uchylna elektryczna;

m) piec konwekcyjno - parowy, gazowy;

n) automatyczny uzdatniacz wody do pieca;

o) umywalka nierdzewna komplet;

p) szatkownica z zestawem 5 tarcz;

r) mikser planetarny;

s) krajalnica z powłoką teflonową;

t) wózek kelnerski

6. Zmywalnia naczyń pokonsumpcyjnych:

a) stół roboczy z otworem na odpadki, stalowy;

b) pojemnik na odpady z pokrywą, jezdny;

c) stół załadowczy ze zlewem 1 komorowym kompletnym do zmywarki kapturowej;

d) zmywarka kapturowa do naczyń;

e) stół wyładowczy do zmywarki kapturowej;

f) automatyczny uzdatniacz wody do zmywarki;

g) szafa przelotowa;

7. Wyposażenie pozostałe:

a) ławeczki do szafek ubraniowych;

b) szafki ubraniowe dla dzieci;

c) szafki ubraniowe dla personelu;

 

X. INFORMACJE DODATKOWE.

1. Na wykonawcy ciążyć będą obowiązki:

a) zapewnienia nadzorów:

- geodezyjnego,

- archeologicznego,

- geologicznego i geotechnicznego,

- geodezyjnych,

wraz z wykonaniem opracowań z tych badań;

b) uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu i innych dokumentów wymaganych do odbioru inwestycji.

2) Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), żąda by kierownik budowy był zatrudniony przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

 

Przedstawiony wyżej opis ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa. W celu prawidłowego skalkulowania oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji. Wykonanie tego zalecenia Wykonawcy potwierdzą stosownym oświadczeniem na druku oferty.

 

Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

 

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

 

Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku braku środków finansowych przewidzianych na realizację zadania lub trudności z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. V.   Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. VI.     Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 31.12.2017 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.

Warunki

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, w tym

- posiadają polisę ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi,

- posiadają polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą jak 1.000.000,00 zł

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz opłaconej polisy o.c.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz wykazu osób realizujących zamówienie.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

- minimum jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem budowę przedszkola, żłobka lub innego obiektu użyteczności publicznej wyposażonego w zaplecze kuchenne i techniczne o powierzchni użytkowej budynku minimum 500 metrów kwadratowych, dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Dopuszcza się łączenie wymaganych funkcji (np. przedszkole i żłobek) w jednym budynku,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku "Wykaz dostaw" popartych odpowiednimi poświadczeniami, np. referencjami.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

 • w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
 • który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
 • jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:

a) Zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 • który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
 • będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.
 • jeżeli, urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.
 • wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.
 • naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

 1. VIII.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 2. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - dokument składany drogą elekytroniczną w terminie 3 dni od dnia opublikowa przez Zamawiającego na stronie internetowej dotyczącej przedmiotowego postępowania informacji z otwarcia ofert.

 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

 

a)      W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Wykaz robót budowanych

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

2

Wykaz osób

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

3

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

 

b)      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

2

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

3

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

 

c)      Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.

Wymagany dokument

1

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

2

Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

d)     W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

e)      Inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Formularz oferty

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty - załacznik do SIWZ.

2

Dowód wniesienia wadium

Dokument potwierdzający wniesienie wymaganego wadium.

3

Polisa ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi

Potwierdzona za zgodność z oryginałem i opłacona polisa ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniamu losowymi - dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

 

 1. IX.     Informacja na temat wadium

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000.00 zł (słownie:  trzydzieści tysięcy 00/100 zł)

 1. X.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena

60%

2

Gwarancja

20%

3

Termin realizacji

20%

  

 1. XI.     Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2017-04-04 do godz. 10:00.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

 1. XII.  Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 1. XIII.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej.

 1. XIV.   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamówienia nie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

 1. XV.      Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 1. XVI.   Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

 1. XVII.                Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-03-21

 

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Odpowiedzi na zapytania 1

 

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

01 Skorygowany przedmiar na roboty budowlane

02 Przykladowe typy murków oporowych

03 Skorygowany projekt wykonawczy - roboty elektryczne

04 Skorygowany przedmiar na roboty elektryczne

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona

02 Załącznik nr 1_Formularz oferty

03 Załącznik nr 2_Wykaz robót budowlanych

04 Załącznik nr 3_Wykaz osób

05 Załącznik nr 4_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

06 Załącznik nr 5_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

07 Załącznik nr 6_Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

08 Załącznik nr 7_Wzór umowy

09 Załącznik nr 8_Przedmiary robót

10 Załącznik nr 9_Projekt budowlany cz. 1

11 Załącznik nr 10_Projekt budowlany cz. 2

12 Załącznik nr 11_Projekt budowlany cz. 3

13 Załącznik nr 12_Projekt zagospodarowania terenu

14 Załącznik nr 13_Decyzje o wycince drzew

15 Załącznik nr 14_Projekt cz. Drogowa

16 Załącznik nr 15_PW architektura

17 Załącznik nr 16_PW konstrukcja

18 Załącznik nr 17_PW instalacje sanitarne cz 1

19 Załącznik nr 18_PW instalacje sanitarne cz 2

20 Załącznik nr 19_PW instalacje sanitarne cz 3

21 Załącznik nr 20_PW Instalacje elektryczne

22 Załącznik nr 21_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 

Liczba odwiedzin : 970
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-03-21 09:39:46
Czas publikacji: 2017-04-04 11:15:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak