Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na: Remont dróg gminnych - dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

Remont dróg gminnych - dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont dróg gminnych - dostawa z wbudowaniem: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe..

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

MULTIRECYKLING TRANSPORT

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Trzebnicka    16b/32

Cena oferty - 41.91 zł

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

WB TECH WIESŁAW BUREK

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 31.99 zł

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

WB TECH WIESŁAW BUREK

55-120 Oborniki Śląskie

ul. Korzeniowskiego    45

Cena oferty - 33.99 zł

 

 

 

 

MULTIRECYKLING TRANSPORT

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w zadaniu nr 1 w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

WB TECH WIESŁAW BUREK

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejsze oferty w zadaniu nr 2 i zadaniu nr 3 w świetle warunków i kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr:

Uzasadnienie:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Nr zadania

Cena oferty netto

zł/1 Mg

Cena oferty brutto

zł/1 Mg

1

MULTIRECYKLING TRANSPORT

ul. Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

1

   34,07

41,91

MULTIRECYKLING TRANSPORT

ul. Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

2

   26,75

32,90

MULTIRECYKLING TRANSPORT

ul. Trzebnicka 16b/32

55-120 Oborniki Śląskie

3

   36,59

45,01

2

Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych "RÓŻAŃSKI" Edward Różański

ul. Mysłakowicka 25

54-048 Wrocław

1

   78,00

95,94

Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych "RÓŻAŃSKI" Edward Różański

ul. Mysłakowicka 25

54-048 Wrocław

2

   72,00

88,56

Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych "RÓŻAŃSKI" Edward Różański

ul. Mysłakowicka 25

54-048 Wrocław

3

   76,00

93,48

3

WB TECH WIESŁAW BUREK

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

1

   34,14

41,99

WB TECH WIESŁAW BUREK

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

2

   26,01

31,99

WB TECH WIESŁAW BUREK

ul. Korzeniowskiego 45

55-120 Oborniki Śląskie

3

   27,63

33,99

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2017-03-14

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Henryk Cymerman

 

Załączniki:

1) Protokół tryb uproszczony

 


Liczba odwiedzin : 267
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-03-14 12:37:52
Czas publikacji: 2017-03-14 12:37:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak