Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017
                 
Nr Nazwa Przedmiot Typ postępowania Wartość zamówienia (zł) Wartość zamówienia (€) Rodzaj Miesiąc wszczęcia postępowania Rok realizacji
1 Budowa ciągu pieszego Uraz Budowa chodnika z kostki betonowej Przetarg nieograniczony 1 200 000,00 287 432,03 Roboty budowlane Kwiecień 2017
2 Budowa chodnika  w miejscowościach Kotowice oraz Paniowice Budowa chodnika asfaltowego Przetarg nieograniczony 923 846,00 221 285,78 Roboty budowlane Czerwiec 2017
3 Budowa chodnika przy ulicy Aleksandra Fredry w Obornikach Śląskich Budowa chodnika z kostki betonowej Przetarg nieograniczony 160 000,00 38 324,27 Roboty budowlane Styczeń 2017
4 Budowa ulicy Parkowej w Obornikach Śląskich Budowa drogi o powierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem z kostki betonowej Przetarg nieograniczony 220 000,00 52 695,87 Roboty budowlane Lipiec 2017
5 Remont wraz z przebudową odcinka drogi gminnej do miejscowości Jary Remont drogi asfaltowej do miejscowości Jary Przetarg nieograniczony 816 528,00 195 580,25 Roboty budowlane Marzec 2017
6 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osola-Osolin Przebudowa nawierzchni drogi asfaltowej relacji Osola Osolin Przetarg nieograniczony 2 000 000,00 479 053,39 Roboty budowlane Wrzesień 2017
7 Budowa dróg rowerowych oraz parkingów "Parkuj i jedź" na terenie Gminy Oborniki Śląskie Budowa parkingu z kostki betonowej przy dworcach PKP Osola, Oborniki Śląskie, Pęgów oraz utwardzonych dróg rowerowych Przetarg nieograniczony 6 700 000,00 1 604 828,86 Roboty budowlane Czerwiec 2017
8 Przebudowa i utwardzenie dróg gminnych Budowa dróg o nawierzchni bitumicznej Przetarg nieograniczony 400 000,00 95 810,68 Roboty budowlane Kwiecień 2017
9 Modernizacja wraz z przebudową budynku komunalnego przy ulicy Parkowej Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Przetarg nieograniczony 190 000,00 45 510,07 Roboty budowlane Marzec 2017
10 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Oborniki Śląskie Termomodernizacja budynku SP w Osolinie, SP2 w Obornikach Śląskich oraz OSiR Oborniki Śląskie Przetarg nieograniczony 4 394 177,00 1 052 522,70 Roboty budowlane Marzec 2017
11 Edukacja szkolna - doposażenie szkół w sprzęt / remont sal Doposażenie szkół w sprzęt edukacyjny Przetarg nieograniczony 513 511,00 122 999,59 Dostawy Marzec 2017
12 Budowa żłobka miejskiego w Obornikach Śląskich Budowa budynku żłobka z węzłem kuchennym Przetarg nieograniczony 5 000 000,00 1 197 633,48 Roboty budowlane Luty 2017
13 Modernizacja PSZOK w Golędzinowie Przebudowa placu PSZOK, budowa wiaty, budowa budynku socjalnego oraz drogi dojazdowej Przetarg nieograniczony 1 900 000,00 455 100,72 Roboty budowlane Kwiecień 2017
14 Oświetlenie drogowe Budowa nowych punktów świetlnych oświetlenia drogowego Przetarg nieograniczony 300 000,00 71 858,01 Roboty budowlane Czerwiec 2017
15 Budowa świetlicy w Pęgowie Budowa budynku świetlicy wiejskiej Przetarg nieograniczony 400 000,00 95 810,68 Roboty budowlane Październik 2017
16 Budowa świetlicy w Bagnie Budowa budynku świetlicy wiejskiej Przetarg nieograniczony 400 000,00 95 810,68 Roboty budowlane Październik 2017
17 Modernizacja stadionu miejskiego w Obornikach Śląskich przy ulicy Wolności Budowa nowej płyty boiska z nawodnieniem Przetarg nieograniczony 550 000,00 131 739,68 Roboty budowlane Maj 2017
18 Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz przebudowa ulicy Krótkiej i Licealnej Przebudowa niecek basenu z systemem uzdatniania wody basenowej oraz przebudowa dróg przy obiekcie basenowym Przetarg nieograniczony 6 900 000,00 1 652 734,20 Roboty budowlane Październik 2017
19 Wsparcie jednostek ratowniczych Zakup wyposażenia dla OSP Oborniki Śląskie, Uraz oraz Rościsławice Przetarg nieograniczony 205 102,00 49 127,40 Dostawy Luty 2017
20 Dostawa oleju opałowego lekkiego Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie. Przetarg nieograniczony 193 495,93 46 347,44 Dostawy Lipiec 2017 - 2018
21 Dowożenie uczniów do szkół Świadczenie usługi dowożenia uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych. Przetarg nieograniczony 329 629,63 78 955,10 Usługi Grudzień 2018
22 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych. Przetarg nieograniczony 205 555,56 49 236,04 Usługi Lipiec 2017 - 2018
23 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie Przetarg nieograniczony 6 106 451,85 1 462 658,23 Usługi Czerwiec 2017 -2019
24 Utrzymanie i pielęgnacja zieleni Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie Przetarg nieograniczony 148 148,15 35 485,44 Usługi Marzec 2017 - 2018

 

 


Liczba odwiedzin : 1446
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2017-02-28 07:47:08
Czas publikacji: 2017-02-28 07:47:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak