OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 

 

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

 

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

 

 

 

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek

2. Dokument tożsamości strony:

  • dowód osobisty lub paszport

Opłata:

11 zł

Opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich Bank Spółdzielczy 13 9583 0009 0000 1007 2000 0016

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie


Tryb odwoławczy:

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Uwagi:

 

1.Oświadczenie można złożyć do 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przed Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli małżeństwo zarejestrowane jest w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Obornikach Śląskich.  W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do właściwego usc, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

 


 Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U.z 2016,poz. 2064) art.90
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t,j. Dz.U. z 2017, poz.682) art.59
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz.U.z 2016, poz. 1827)

 Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 


Liczba odwiedzin : 206
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Freus
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Freus
Czas wytworzenia: 2017-02-08 14:07:08
Czas publikacji: 2018-06-06 13:31:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak