Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytanie o cenę na: SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2017 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY. 

 

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytanie o cenę na:

SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2017 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY.

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 35 19, fax (071)310 22 95,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2017 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY.

Wybrano ofertę:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

na:

SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2017 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY

 za cenę 488 541,94 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

[pkt]

Razem

[pkt]

1

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

(1)

  300,00

  300,00

1

FITEN S.A.

ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

(2)

  294,06

  294,06

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2016-11-18

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

 

Liczba odwiedzin : 430
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2016-11-18 13:36:45
Czas publikacji: 2016-11-18 13:40:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak