Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej 

 

 

 

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną Druk do pobrania

Opłaty:Za dokonanie wpisu do rejestru  82 zł - Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).
Opłatę należy wnieść lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr konta:
13 95830009 0000 1007 2000 0016 – Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich
 
Miejsce złożenia dokumentów
Punkt Obsługi Interesanta  Urzędu Miejskiego – w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 730do 1530 oraz w środę od 830 do 1630,

tel. (71) 310 – 35-19 wew. 434

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Obsługi Interesanta.

Podstawa prawna
Art.10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).
Uwaga! Powyższe przepisy dotyczą psów czystej rasy( tj. posiadających rodowód) następujących ras: Amerykański pit bull terrier, Perro de Presa Mallorquin, Buldog amerykański, Dog argentyński, Perro de Presa Canario, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujacy, Owczarek kaukaski 

 

 


Liczba odwiedzin : 304
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Zatońska
Czas wytworzenia: 2016-09-26 12:32:59
Czas publikacji: 2016-09-26 12:32:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak