Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Obsługa cateringowa konferencji podsumowującej projekt pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: Obsługa cateringowa  konferencji  podsumowującej projekt pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026

 

                                                                                                                                                        Oborniki Śląskie, 24.08.2016 r.

                     ZP.271.48.2016

                     ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa konferencji, która odbędzie się 7 września 2016r. w miejscowości Oborniki Śląskie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ulicy Trzebnickiej 1. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026, finansowane ze środków Unii Europejskiej.

a)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić  ofertę cateringową w ilości odpowiadającej liczbie uczestników konferencji, tj. dla 40 osób.

b)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić niezbędne wyposażenie umożliwiające przygotowanie cateringu oraz zapewnić obsługę;

c)      Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić porządek, czystość, estetykę podania oraz właściwą temperaturę dań;

d)     Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany zapewnić transport do miejsca konferencji w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 1, sala Urzędu Stanu Cywilnego (budynek B)

2) Usługa cateringu powinna składać się z:

A. Przerwy kawowej stałej (1030-1330):

- soki owocowe niegazowane minimum 2 rodzaje w kartonikach o poj. 1 litra, woda mineralna niegazowana butelka o poj. 0,5 l, kawa rozpuszczalna, minimum 3 rodzaje herbat oraz dodatki (cytryna, cukier, mleko);

- jednorazowe talerzyki plastikowe, kubeczki plastikowe, plastikowe sztućce, serwetki papierowe 3-warstwowe;

- obrus na stół szwedzki;

B. Lunchu w postaci szwedzkiego stołu

- przekąski bankietowo-konferencyjne (tartinki bankietowe – minimum 5 rodzajów)
- paszteciki z farszem mięsnym

- barszcz czerwony na ciepło

- naleśniki z serem, dżemem lub owocami na ciepło
- 2 rodzaje ciast (sernik, szarlotka)

- paluszki solone, suche ciastka

3) Katering powinien być dostępny od momentu rozpoczęcia, od godziny 10:30, aż do końca konferencji i uzupełniany na bieżąco przez cały czas trwania konferencji;

4) Szczegóły wydawania dań ciepłych zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym po podpisaniu umowy.

5) Wszystkie produkty powinny być świeże i najwyższej jakości.

6) Wykonawca zobowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego ważnej książeczki zdrowia osób obsługujących catering dnia 07.09.2016 r. 

3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 1.200,00 zł brutto; 975,61 zł netto; 233,68 euro

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 16.08.2016 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło ................................................

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        (podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro netto. W dniu -08-2016 r. zaproszenie do złożenia ofert zostało opublikowane na biuletynie informacji publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

Punkty

1

Restauracja GOSPODA

ul. Zielona 6

55-120 Oborniki Śląskie

1.198,80 zł

100,00

2

Restauracja POLKA

PHUP Malwina Szerszenowicz

ul. Zielona 4

59-225 Chojnów

1.595,20 zł

75,15

3

CDC Robert Warchałowski

ul. Żytnia 26/13

53-506 Wrocław

2.937,60 zł

40,81

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

      Restauracja GOSPODA

        ul. Zielona 6

        55-120 Oborniki Śląskie

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

        Wykonawca założył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli: 

Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

            (podać dane osób, które brały udział w wyborze propozycji cenowej)

 11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

         Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                  Martyna Ostaszewska

                                                                     (podpis pracownika prowadzącego prace)

Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                               Martyna Ostaszewska

                                                                  (podpis osoby sporządzającej dokumentację) 

 12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Prezesa lub osobę upoważnioną:

Nr rejestru: ZP.271.48.2016; data: 24.08.2016 r.

                                                                                                                                 Z up. Burmistrza

                                                                                                                                 Sekretarz Gminy

                                                                                                                              mgr Leszek Pawlak

 

Liczba odwiedzin : 367
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Ostaszewska Martyna
Czas wytworzenia: 2016-08-24 12:50:08
Czas publikacji: 2016-08-24 13:07:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak