Petycje do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich 

 

 

 

 

Petycja w interesie publicznym z dnia 30.11.2016 r.

 

Data wpływu: 22.03.2017 r.

 

Przedmiot petycji: Inwestycji w obrębie ulic Kazimierza Jagiellończyka, Dwóch Mieczy, Królowej Jadwigi i okolic w miejscowości Oborniki Śląskie.

 

Petycja: Petycja
 

Odpowiedź na petycję

 

Wnoszący petycję: Osoba Fizyczna

 

Komórka realizująca: Wydział Inwestycji i Remontów

 

 

Petycja w interesie publicznym z dnia 29.12.2016 r.

 

Data wpływu: 30.12.2016 r.

 

Przedmiot petycji: Wyrównania i utwardzenia dróg dojazdowych do działek przy ulicy Energetycznej w miejscowości Oborniki Śląskie.

 

Petycja: Petycja
 

Odpowiedź na petycję

 

Wnoszący petycję: Osoba Fizyczna

 

Komórka realizująca: Wydział Inwestycji i Remontów

 

 

Petycja w interesie podmiotu wnoszącego petycję z dnia 21.11.2016 r.

Data wpływu: 21.11.2016 r.

 

Przedmiot petycji:Zły stan techniczny ulicy Fiołkowej w miejscowości Lubnów, prośba o budowę drogi.

 

Petycja: Petycja

 

Odpowiedź na petycję

 

Wnoszący petycję: Osoba Fizyczna

 

Komórka realizująca: Wydział Inwestycji i Remontów

 

 

 

Petycja w interesie podmiotu publicznym z dnia 28.10.2016 r.

 

Data wpływu: 28.10.2016 r.

 

Przedmiot petycji:  Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy zakładki „Czystsze Powietrze”,. w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci)

 

Petycja: Petycja

 

Wnoszący petycję: osoba prawna

 

Komórka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska

 

 

 

Petycja w interesie podmiotu wnoszącego petycję z dnia 25.10.2016 r.

Data wpływu: 10.11.2016 r.

Przedmiot petycji: Zły stan techniczny ulicy Świerkowej i Sosnowej w miejscowości Siemianice.

Petycja: Petycja

Odpowiedź na petycję

Wnoszący petycję: Osoba Fizyczna

Komórka realizująca: Wydział Inwestycji i Remontów

 

Petycja w interesie podmiotu wnoszącego petycję z dnia 1.08.2016 r.

Data wpływu: 2.08.2016 r.

Przedmiot petycji: Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wolności  w Obornikach Śląskich.

Petycja: Petycja

Odpowiedź na petycję

Wnoszący petycję: Osoba Fizyczna

Komórka realizująca: Wydział Inwestycji i Remontów

 

Petycja w interesie publicznym z dnia 11.07.2016 r.

Data wpływu: 14.07.2016 r.

Przedmiot petycji: Bezpieczeństwo mieszkańców wsi Paniowice.

Petycja: Petycja

Odpowiedź na petycję

Wnoszący petycję: Osoba Fizyczna

Komórka realizująca: Wydział Inwestycji i Remontów

 

 

Liczba odwiedzin : 932
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Pawlak
Czas wytworzenia: 2016-08-22 11:55:45
Czas publikacji: 2017-04-14 13:54:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak